czwartek, 28 września, 2023
Strona głównaPolitykaApel intelektualistów z Ukrainy. Chcą otwarcia „drugiego frontu” przeciwko Rosji

Apel intelektualistów z Ukrainy. Chcą otwarcia „drugiego frontu” przeciwko Rosji

Ośmioro intelektualistów, byłych dysydentów i zasłużonych działaczy na rzecz praw człowieka z Ukrainy apeluje do społeczności międzynarodowej. Grupa Inicjatywna „Pierwszego Grudnia” wzywa świat do otwarcia „drugiego frontu” przeciw Rosji. Chodzi o wsparcie gospodarcze, polityczne i militarne.

Ukraina oczekuje od społeczności międzynarodowej wsparcia w wojnie przeciwko Rosji (fot. wikimedia)

List otwarty ukraińskich intelektualistów i obrońców praw człowieka do społeczności międzynarodowej został opublikowany w tamtejszych mediach, między innymi na stronie ukraineworld.org. Odezwę, w której apelują oni o wsparcie dla ich ojczyzny w walce z Rosją, cytujemy ww całości.

„Nie” dla pokoju na rosyjskich warunkach

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy świat obserwował heroiczny opór Ukraińców przeciwko neoimperialistycznemu złu Rosji. W tym czasie zmieniał się stosunek wolnego demokratycznego świata do tej wojny – od niewiary w to, że Ukraińcy są w stanie przeciwstawić się rosyjskiej agresji, poprzez ostrożne wspieranie ukraińskiego oporu, aż po dzisiejsze zdecydowane i zakrojone na szeroką skalę wsparcie. Zmieniały się też cele międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. 

Początkowo koncentrowało się ono na wspieraniu ewentualnego ruchu oporu na terytoriach zajętych przez Rosjan, następnie na wsparciu obrony Kijowa, a obecnie ewoluuje w kierunku jasnego zrozumienia, że nie jest to tylko wojna ukraińska. Jak powiedziała brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss, „wojna na Ukrainie jest naszą wojną – jest wojną wszystkich (…) ponieważ zwycięstwo Ukrainy jest strategicznym imperatywem dla nas wszystkich”. Ukraińcy są wdzięczni za to wsparcie, ale musi ono zostać wzmocnione.

Nie udawajmy, że ludzie wokół Putina to Robert Mazurek, Zbigniew Boniek czy Manuel Neuer

Rosja dysponuje znacznie większymi zasobami niż Ukraina. Ma o wiele więcej myśliwców, czołgów, rakiet, okrętów wojennych, pocisków i żołnierzy. Dlatego bez wsparcia wolnego świata Ukrainie trudno będzie przeciwstawić się tej agresji. Bez tego wsparcia będzie jej jeszcze trudniej osiągnąć zwycięstwo. Ani Ukraina, ani reszta świata nie będą mogły cieszyć się stabilnością, jeśli celem świata będzie jedynie „osiągnięcie pokoju”, a tym bardziej, jeśli pokój ten będzie na warunkach rosyjskich.

Klęska Rosji przywróci cywilizowany porządek świata

Świat nie tylko musi dążyć do tego, aby Ukraina mogła odeprzeć agresję Rosji i nie dopuścić do zwycięstwa Putina, ale wręcz musi dążyć do tego, aby Rosja została pokonana, a Ukraina wygrała tę wojnę, tzn. odzyskała pełną integralność terytorialną i wyzwoliła wszystkie ziemie okupowane przez Rosję. Jest to ważne nie tylko dla Ukrainy, ale także dla przywrócenia cywilizowanego porządku świata.

Wolny demokratyczny świat musi dziś powiedzieć to, co od dawna mówi Ukraina: celem powinno być dążenie do klęski Rosji, uniemożliwienie kolejnej wojny i przyszłego rosyjskiego odwetu militarnego. Świat musi dążyć do postawienia przed sądem za swoje zbrodnie wszystkich kluczowych postaci reżimu putinowskiego i rosyjskich sił zbrojnych, odpowiedzialnych za tak ohydne barbarzyństwo.

Brytyjska minister obrony apeluje, by kraje Zachodu podwoiły swoje wsparcie militarne dla Ukrainy

To imperialistyczne zło, które pod wieloma względami jest znacznie gorsze od innych imperializmów, musi zostać ostatecznie potępione przez międzynarodowy trybunał. Przywróci to również pokój i integralność terytorialną nie tylko Ukrainie, ale także Mołdawii i Gruzji, oraz stworzy warunki do samostanowienia narodów ujarzmionych przez Rosję. Pomoże to również wyzwolić demokratyczne społeczeństwa (nie tylko w Europie Wschodniej) spod niszczących wpływów Rosji, które osiąga ona dzięki międzynarodowej korupcji i globalnej propagandzie.

Prawdziwy drugi front przeciw Rosji w pięciu punktach

Ta walka może być długa, ale zwycięstwo to jest potrzebne całemu światu. Istnieje pilna potrzeba otwarcia prawdziwego drugiego frontu przeciwko Rosji, w którym częścią zadania będzie jak największe wsparcie dla Ukrainy. Wzywamy społeczność międzynarodową do:

  • zaostrzenia sankcji wobec Rosji, aby uniemożliwić jej uzupełnianie zasobów i potencjału. Istnieje pilna potrzeba zlikwidowania wszystkich możliwych luk w systemie sankcji oraz nałożenia embarga na handel energią z Rosji, który przynosi jej co najmniej miliard dolarów dziennie;
  • kontynuowania i wzmocnienia dostawy nowoczesnej broni dla Ukrainy oraz zapewnienia produkcji tej broni na potrzeby Ukrainy.
    Ukraina musi być w stanie bronić się na lądzie, ale także na morzu i w powietrzu, gdzie Rosja wciąż ma przewagę. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję USA o udzieleniu pożyczki, która może radykalnie zmienić sytuację i stworzyć warunki do pokoju i odbudowy Ukrainy. W czasie II wojny światowej amerykański program lend-lease stworzył realne warunki do zwycięstwa zacofanego technologicznie Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami;
  • pomocy Ukrainie nie tylko w przywróceniu integralności terytorialnej w granicach z 1991 roku, ale także w całkowitym uwolnieniu się od obecności wojskowej Rosji, w szczególności od jej baz wojskowych na Krymie sprzed okupacji w 2014 roku;
  • pomocy Ukrainie w przywróceniu jej praw do żeglugi na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim, co może być możliwe tylko poprzez usunięcie narzuconej przez Rosję hegemonii na międzynarodowych wodach tych mórz;
  • kontynuowania izolacji Rosji na wszystkich możliwych płaszczyznach, od politycznej i gospodarczej po kulturalną i sportową. Tylko w ten sposób można wywołać niezadowolenie społeczeństwa rosyjskiego z reżimu putinowskiego i stworzyć warunki do powstania przynajmniej pewnych elementów oporu.

Wojna z Rosją to wojna nie tylko o Ukrainę

Ukraina udowodniła, że nie chce zlecać obrony przed Rosją innym. Ale dzisiejsza wojna z Rosją to wojna nie tylko o Ukrainę. Jest to wojna cywilizacji z barbarzyństwem, godności z deprawacją, wolności z niewolą. Nie ma powodu, dla którego Ukraina miałaby być w tej walce pozostawiona sama sobie. 

Polecamy:

Ukraina nie wzywa innych, by przyłączyli się do niej na polu walki, lecz wzywa świat do otwarcia możliwie największego drugiego frontu: za pomocą środków ekonomicznych, działań politycznych i dostaw wojskowych. Świat musi dziś powiedzieć: Ukraina wygra tę wojnę. Wygramy ją razem. I musi zrobić wszystko, co możliwe, by to zwycięstwo przybliżyć. 

Grupa Inicjatywna „Pierwszego Grudnia”

Ola Hnatiuk

Ihor Kozłowski

Myroslav Marynowycz

Jarosław Jatskiw

Wołodymyr Jermołenko

Ihor Juchnowski

Jewhen Zacharow

Yosyf Zisels

Grupa Inicjatywna „Pierwszego Grudnia” to grupa wybitnych ukraińskich obrońców praw człowieka i intelektualistów. Powstała 1 grudnia 2011 roku, w 20. rocznicę referendum w sprawie niepodległości Ukrainy w 1991 roku. Wówczas zwróciła się do społeczeństwa ukraińskiego z „Kartą wolnych ludzi”, wpływowym dokumentem broniącym praw człowieka i podstawowych wolności, a także ukraińskiej demokracji. Od tego czasu Grupa aktywnie działa w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i demokracji Ukrainy. Niektórzy członkowie grupy to byli ukraińscy dysydenci z czasów reżimu sowieckiego.

To_tylko Redaktor
To_tylko Redaktor
Konto należące do redakcji TrueStory. Czasem wykorzystywane do puszczania niepodpisanych wiadomości od czytelników.
ARTYKUŁY POWIĄZANE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NajNOWsze

NajPOPULARNIEJsze

Ostatnie komentarze